XtremeZone

Loading...
  1. Announcements - Thông báo

   Discussions:
   7
   Messages:
   79
   クカントー Latest: Đóng cửa server TF2 Xtremezone クカントー, Feb 4, 2016 at 12:49 PM
  2. Feedback - Góp ý & Báo lỗi

   Discussions:
   32
   Messages:
   604
   PkNova Latest: Bannable Offense? PkNova, Dec 25, 2015
  1. Team Fortress 2

   Discussions:
   67
   Messages:
   1,036
   クカントー Latest: HỎI NGU, ĐÁP KHÔN @.@ クカントー, Feb 2, 2016 at 3:08 PM
  2. Dota 2

   Discussions:
   5
   Messages:
   81
   sauni Latest: Xtremezone Dota 2 sauni, Jan 29, 2016
  3. Counter-Strike: Global Offensive

   Discussions:
   7
   Messages:
   82
   ReconMcDerp Latest: Short Frag ReconMcDerp, Jan 5, 2016
  4. Others - Game khác

   Discussions:
   24
   Messages:
   141
  1. GiveAway Zone

   Nơi chia sẻ thông tin về các game đang được GA trên các Origin, Steam, HumbleBundle, BundleStars ... Cũng để các thanh niên thích GA nhảy nhót luôn :v
   Discussions:
   18
   Messages:
   23
   Boss™ Latest: Absconding Zatwor Boss™, Jan 6, 2016
  2. Trading zone

   Nơi gặp gỡ của các trader :v
   Discussions:
   21
   Messages:
   113
  3. Offtopic Chat - Chuyện trò linh tinh

   Bài viết sẽ không được tính vào tổng số post

   Discussions:
   27
   Messages:
   599