XtremeZone

Loading...
  1. Announcements - Thông báo

   Discussions:
   7
   Messages:
   94
   Your Father Latest: Đóng cửa server TF2 Xtremezone Your Father, Apr 28, 2016 at 6:36 PM
  2. Feedback - Góp ý & Báo lỗi

   Discussions:
   32
   Messages:
   606
   Crab Latest: Bannable Offense? Crab, Mar 9, 2016
  1. Team Fortress 2

   Discussions:
   69
   Messages:
   1,055
   D3dSt4r Latest: Summer Competitive tf2 D3dSt4r, Apr 27, 2016 at 7:59 PM
  2. Dota 2

   Discussions:
   5
   Messages:
   83
   Your Father Latest: Điểm danh doto player Your Father, Mar 17, 2016
  3. Counter-Strike: Global Offensive

   Discussions:
   7
   Messages:
   82
   ReconMcDerp Latest: Short Frag ReconMcDerp, Jan 5, 2016
  4. Others - Game khác

   Discussions:
   24
   Messages:
   143
   sauni Latest: Warframe sauni, Mar 9, 2016
  1. GiveAway Zone

   Nơi chia sẻ thông tin về các game đang được GA trên các Origin, Steam, HumbleBundle, BundleStars ... Cũng để các thanh niên thích GA nhảy nhót luôn :v
   Discussions:
   18
   Messages:
   23
   Boss™ Latest: Absconding Zatwor Boss™, Jan 6, 2016
  2. Trading zone

   Nơi gặp gỡ của các trader :v
   Discussions:
   21
   Messages:
   113
  3. Offtopic Chat - Chuyện trò linh tinh

   Bài viết sẽ không được tính vào tổng số post

   Discussions:
   28
   Messages:
   621