XtremeZone

Loading...
  1. Team Fortress 2

   Discussions:
   66
   Messages:
   1,033
  2. Dota 2

   Discussions:
   5
   Messages:
   80
   Marx Latest: Dota 2 10v10 cuối tuần :v Marx, Sep 12, 2015
  3. Others - Game khác

   Discussions:
   23
   Messages:
   137
   Kevil Latest: Garry's Mod DarkRP Server Kevil, Oct 14, 2015
  1. GiveAway Zone

   Nơi chia sẻ thông tin về các game đang được GA trên các Origin, Steam, HumbleBundle, BundleStars ... Cũng để các thanh niên thích GA nhảy nhót luôn :v
   Discussions:
   6
   Messages:
   10
   ___Krime___ Latest: Two Worlds GOTY ___Krime___, Dec 1, 2015 at 10:58 PM
  2. Trading zone

   Nơi gặp gỡ của các trader :v
   Discussions:
   21
   Messages:
   113
  3. Offtopic Chat - Chuyện trò linh tinh

   Bài viết sẽ không được tính vào tổng số post

   Discussions:
   25
   Messages:
   556